Najnovije vijesti
Home / Uvijeti izlaganja

Uvijeti izlaganja

Opći uvjeti izlaganja

 

 

 

1. Opći uvjeti odnose se na sve izlagače. Organizator je Udruga inovatora TESLA Ilok.

2. Pravo sudjelovanja na sajmu imaju sve pravne i fizičke osobe koje su popunile te

potpisom i pečatom prihvatile uvjete izlaganja ili ispunile prijavu na stranicama

udruge.

3. Prijava je istovremeno i ugovor, obavezuje obje strane na ispunjenje uvjeta.

4. Nakon primljene Prijave izlagača, organizator – Udruga inovatora TESLA Ilok

ispostavit će obavijest o zaprimanju prijave. Prijavom te potvrdom o primitku prijave

izlagač osigurava izložbeni prostor.

5. Ukoliko se izlagač ne prijavi najkasnije 8 dana do početka sajma ne možemo

garantirati da će dobiti mjesto za izlaganje.

6. Organizatori će najuspješnijim izlagačima dodijeliti nagrade i priznanja. Izloške će

ocjenjivati ocjenjivački sud prema utvrđenim kriterijima, ocjenjivati će se inovacije,

razna inovativna rješenja gotovih proizvoda.

7. Tehnički dio pripreme izložbenog prostora (štanda) završiti će se 06.travnja 2017. do

20:00 sati.

8. Izlagač može početi sa uređivanjem svog izložbenog prostora (štanda) 06.travnja

2017. od 15:00 -22:00 sati.

9. Izlagač je dužan opremiti svoj prostor najkasnije do 10:00 sati 07. travnja 2017.

Službeno otvaranje sajma je 11:00 sati.

10. Izlagač ostvaruje pravo na obeštećenje ako izložbeni prostor (štand) koji je unajmio

prema uvjetima iz prijave, nije tehnički realiziran u navedenom roku.

11. U slučaju dodatnih radova na izložbenom prostoru, a na zahtjev izlagača isti će se

naplatiti izlagaču po cjeniku dodatnih radova.

12. Izlagaču nije dopušteno odnositi izloške sa njegovog izložbenog prostora prije

zatvaranja sajma. Radno vrijeme sajma 10:00 do 19:00 sati.

13. Organizator izložbe osigurava čuvanje izložaka u neradno vrijeme  sajma. Organizator

nije odgovoran za štetu, gubitak ili otuđenje izlagačevog vlasništva tijekom radnog

vremena sajma.

14. Za održavanje čistoće između štandova brine organizator, a izložbeni prostor održava

sam izlagač.

15. Eventualne sporove izlagača i organizatora, stranke će riješiti dogovorno, a ukoliko u

tome ne uspiju utvrđuju nadležnost suda u  Vukovaru.

Ostavi komentar

Scroll To Top